Menu

Policlinica

IN CONTRACT CU CAS IASI
Gratuit cu bilet de trimitere

Spitalizare de zi

IN CONTRACT CU CAS IASI
Gratuit cu bilet de trimitere

Fise auto

Gata in timp record !

Nota de informare

Mai multe modificări ale sistemului public de sănătate, publicate în Monitor. Ce trebuie să ştie asiguraţii?

În ultima perioadă, sistemul de sănătate din ţara noastră a cunoscut mai multe modificări, iar schimbările vizează atât pacienţii, cât şi medicii sau mecanismul asigurărilor de sănătate. Dacă unele dintre măsuri sunt încă în faza de legiferare în Parlament, altele au fost publicate recent în Monitorul Oficial, aşa încât vă prezentăm astăzi principalele noutăţi legislative în acest sens.

Ordonanța de urgență nr. 5/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 189 din 14 martie, zi în care documentul a şi intrat în vigoare.

Totuşi, potrivit informaţiilor furnizate săptămâna trecută de reprezentanţii Guvernului, atunci când Executivul a aprobat proiectul de act normativ, noile dispoziţii se vor aplica începând cu 1 aprilie, atunci când este programat să intre în vigoare şi Proiectul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017.

Concret, să trecem în revistă principalele modificări pe care Legea nr. 95/2006 le-a suferit ieri, odată cu publicarea în Monitor a OUG amintite.

Pensionarii cu pensii mai mici de 872 de lei nu vor mai plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Actul normativ majorează plafonul veniturilor până la care pensionarii sunt asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate cu plata contribuției de la bugetul de stat, ceea ce înseamnă că mai mulți pensionari vor fi asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Concret, pentru anul 2016, efectul acestei măsuri va consta în majorarea de la 740 lei la 872 de lei a veniturilor obținute de pensionari, până la care contribuția de asigurări sociale de sănătate se plătește de la bugetul de stat. În această categorie se vor încadra, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, aproximativ 2,5 milioane de pensionari din sistemul public.

Notă: Majorarea plafonului veniturilor până la care pensionarii sunt asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate cu plata contribuției de la bugetul de stat vine ca urmare a creşterii cu 5%, din 2016, a punctului de pensie. Valoarea acestuia este anul acesta de 871,7 lei, faţă de 830,2 lei, cât era în 2015 – detalii aici.

Medicul de familie va putea fi schimbat, în anumite condiţii, și înainte de termenul de șase luni de la data înscrierii pe listele acestuia

Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2016 aduce şi alte modificări sistemului public de sănătate, iar una dintre acestea introduce posibilitatea, pentru persoanele asigurate, de a-și schimba medicul de familie și înainte de termenul de șase luni de la data înscrierii pe listele acestuia.

Prin intermediul comunicatului de presă remis zilele trecute, Guvernul a precizat şi care vor fi, de la 1 aprilie începând, situațiile justificate în care persoanele asigurate își vor putea schimba medicul de familie și înainte de termenul de şase luni de la înscrierea pe listele acestuia. Concret, acestea sunt, printre altele:

  • decesul medicului;
  • luarea unei măsuri privative de libertate față de medicul pe lista căruia este înscris;
  • schimbarea domiciliului asiguratului.

Cum îţi poţi schimba în prezent medicul de familie?

Vă reamintim că, în baza legislaţiei aplicabile în prezent, persoanele asigurate în sistemul naţional de sănătate îşi pot schimba medicul de familie numai după au trecut cel putin şase luni de la data la care s-au înscris pe lista acestuia.

Pentru a face acest lucru, asiguratul trebuie să adreseze o cerere medicului pe lista căruia vrea să se înscrie, în care să specifice numele medicului actual.

După ce a înregistrat cererea, medicul de familie primitor trebuie să anunţe, în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat pacientul, precum şi casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale.

Medicul de familie de la care a plecat pacientul îi va trimite noului medic de familie, prin poştă, fişa medicală a pacientului. E bine de ştiut că o copie a acestei fişe va fi păstrată de cabinetul medical de la care pleacă asiguratul, cel puţin un an de la data plecării.

De asemenea, este important de precizat şi că pacientul trebuie să prezinte noului medic de familie documentele care să îi ateste calitatea de asigurat. Aceste documente diferă în funcţie de calitatea asiguratului: salariat, PFA, pensionar, student sau şomer.

Totodată, medicul de familie are obligaţia să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin şase luni de la data înscrierii pe lista acestuia. Pe viitor însă, în anumite situaţii, cum ar fi cea în care asiguratul îşi schimbă domiciliul, acesta îţi va putea schimba medicul de familie şi înainte de termenul de şase luni de la înscrierea pe listele acestuia, aşa cum am explicat anterior.

În situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea asiguratului de pe listă.

Notă: În altă ordine de idei, actul normativ publicat ieri a dublat perioada de valabilitate a cardului european de sănătate. Informaţii suplimentare despre acest subiect găsiţi aici.

De la 1 septembrie 2015, calitatea de asigurat se demonstrează doar cu cardul de sănătate

Din 1 septembrie anul trecut, cardul de sănătate este unica modalitate de a demonstra calitatea de asigurat. Noul instrument este emis pentru toate persoanele asigurate cu vârstă de peste 18 ani, în timp ce minorii beneficiază gratuit de servicii medicale. Cardul de sănătate conține, practic, doar datele de identificare ale asiguratului (prenumele, numele, data nașterii și codul unic de identificare, la care se adaugă numărul de identificare al cardului și termenul de valabilitate al acestuia), dar, la cerere, medicul de familie poate inscripționa și date medicale.

Important! Cardul national de sănătate poate fi folosit doar pe teritoriul României. Persoanele care pleacă temporar într-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în Elveţia pot folosi doar cardul european de sănătate, despre care am vorbit deja mai la începutul articolului.

De asemenea, cardul naţional de sănătate poate fi activat odată cu prima vizită la un furnizor de servicii medicale, indiferent că este vorba de un cabinet de medicină primară, spital, ambulatoriu sau laborator, potrivit CNAS.

Prin urmare, asiguraţii nu trebuie să facă un drum special la medic pentru activare. Cardul poate fi păstrat fără sa fie activat chiar şi ani întregi, dacă folosirea acestuia nu este necesară.

Ordonanţa de urgenţă publicată luni redefineşte totodată cardul național de asigurări sociale de sănătate. Astfel, potrivit documentului, prin intermediul cardului național se face dovada calității de asigurat, precum și faptul că acest document este un instrument în procesul de validare a serviciilor medicale acordate asiguraților, astfel încât din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate să fie decontate numai serviciile efectiv acordate și pentru care asiguratul s-a prezentat la furnizorul de servicii medicale.

Nu în ultimul rând, este important să precizăm că, din motive religioase sau de conștiință, cardul naţional de sănătate poate fi refuzat. În acest caz, calitatea de asigurat se face prin emiterea unei adeverinţe de asigurat, care este valabilă timp de trei luni.

Pachetele medicale propuse pentru perioada 2016-2017 au fost actualizate

Pachetele de servicii şi Contractul-cadru cu condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul sanitar, propuse pentru perioada 2016-2017, au fost actualizate la începutul lunii februarie, după ce iniţial au fost lansate în dezbatere publică, de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în octombrie 2015.

Proiectul de act normativ, care mai are nevoie de aprobarea Guvernului şi publicarea în Monitorul Oficial pentru a-şi produce efectele, stabileşte, în esenţă, ce servicii medicalevor putea fi acordate în sistemul sanitar autohton, în perioada 2016-2017, persoanelor asigurate şi neasigurate.

Notă: Aşa cum Guvernul a transmis prin intermediului comunicatului de presă amintit anterior, prevederile Contractului-cadru vor intra în vigoare la 1 aprilie.

Pachetul minimal va fi destinat persoanelor neasigurate şi va cuprinde servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare acordate doar pentru urgenţele medico-chirurgicale şi bolile cu potenţial endemoepidemic (boli infecţioase regionale care pot provoca izbucniri epidemice). De asemenea, pachetul va include monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuzei, servicii de planificare familială si servicii de prevenţie.

Mai înainte de toate, pachetul minimal va cuprinde servicii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală.

Asistenţa medicală de urgenţă va consta în anamneză (datele pe care le obţine medicul interogând bolnavul cu privire la apariția și evoluția bolii de care suferă), examen clinic şi tratament. Aceasta va fi acordată, de exemplu, în caz de inconştienţă, febră şi erupţii cutanate, suspiciune de arsuri severe, paralizie, fracturi sau reacţii alergice. Fiecare persoană va putea să beneficieze de o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă.

În cadrul monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, pacientele vor beneficia la medicul de familie de supraveghere din luna a şaptea până în luna a noua (de două ori pe lună), testare pentru HIV, hepatită B şi C, precum şi de urmărirea lăuziei la domiciliu. La cabinetul medical vor fi acordate o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.

Serviciile de planificare familială la medicul de familie vor consta în consiliere şi indicarea unei metode contraceptive. Consultaţiile vor fi în număr de două pe an pentru fiecare persoană. În acelaşi timp, persoanele neasigurate vor primi o consultaţie preventivă şi vor putea cere examinarea pentru constatarea unui deces (cu sau fără eliberarea certificatului de constatare a decesului).

Atât la medicul de familie, cât şi la cabinetul medical, pacienţii vor putea să primească o consultaţie pentru supravegherea şi depistarea bolilor cu potenţial endemoepidemic.

În altă ordine de idei, pachetul minimal va mai include consultaţii la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale, transport sanitar neasistat şi anumite servicii medicale dentare (de exemplu, tratamentul paradontitelor, repararea protezei sau repararea aparatului ortodontic).

Atenţie! Persoanele neasigurate vor suporta integral costurile investigaţiilor paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medici.

Pachetul de bază va fi destinat asiguraţilor şi va cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul aceste persoane.

Mai concret, în pachetul de bază vor fi cuprinse serviciile medicale curative pentru urgenţe medico-chirurgicale, afecţiuni acute, subacute, acutizările unor afecţiuni cronice şi pentru afecţiuni cronice, servicii de prevenţie şi profilaxie, servicii la domiciliu, servicii adiţionale, activităţi de suport şi servicii de administrare de medicamente.

În asistenţa medicală ambulatorie vor exista, de asemenea, consultaţii pentru urgenţe şi alte situaţii, depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic, servicii de planificare familială, servicii diagnostice şi terapeutice, servicii de sănătate conexe actului medical, dar şi servicii de supraveghere a sarcinii şi lăuziei.

În spitale, serviciile oferite în cadrul pachetului de bază vor cuprinde consultaţii de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă.

În acelaşi timp, persoanele asigurate în sistemul sanitar vor avea parte de consultaţii de urgenţă la domiciliu, transport sanitar neasistat, precum şi de îngrijiri medicale şi paliative la domiciliu.

Serviciile medicale dentare vor consta, printre altele, în consultaţii, tratamentul cariilor simple, tratamentul gangrenei pulpare, extracţia dinţilor permanenţi şi reconstituirea coroanei radiculare.

Important! Asiguraţii vor beneficia şi de servicii de recuperare medicală în sanatorii balneare, analize de laborator, radiologie, imagistică, medicină nucleară, explorări funcţionale, medicamente cu şi fără contribuţie personală sau dispozitive medicale.

Medicii de familie nu scapă de limita impusă la numărul de pacienţi

Aşa cum am menţionat anterior, Proiectul de hotărâre de Guvern care aprobă Pachetele de servicii şi Contractul-cadru pentru perioada 2016-2017 a fost actualizat şi republicat pe site-ul CNAS în februarie.

Astfel, deşi în formă iniţială a proiectului, lansată în dezbatere publică în octombrie 2015, autorităţile propuneau ca medicii de familie să poată încheia contracte cu casele de asigurări indiferent câţi asiguraţi au înscrişi pe listele proprii, această posibilitate a fost eliminată din forma revizuită a proiectului pachetelor medicale pentru anii 2016-2017.

Asta înseamnă că reglementările aplicabile în prezent, care stabilesc că pentru încheierea unui contract cu casa de asigurări, un medic de familie din mediul urban va trebui să aibă minimum 800 de persoane înscrise, se vor aplica în continuare.

Referitor la mediul rural, numărul de persoane înscrise se va stabili pe unităţi administrativ-teritoriale/zone urbane de către o comisie formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate şi ai direcţiilor de sănătate publică.

Toţi medicii de familie ar putea profesa, la cerere, după împlinirea vârstei de pensionare

Vârsta de pensionare a medicilor este de 65 de ani, indiferent de sex, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătaţii. Totuşi, medicilor de familie din mediul rural le este permis, la cerere, să profeseze după ce împlinesc 65 de ani.

Prevederea aceasta va fi modificată astfel încât şi medicii de familie din mediul urban să poată să beneficieze de ea, stabileşte o propunere legislativă adoptată în septembrie 2015 de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată.

În expunerea de motive a proiectului, care mai are nevoie de votul final al deputaţilorpentru a se aplica, iniţiatorii arată că deficitul de doctori este o problemă la nivel naţional, indiferent de mediul de activitate, astfel că discriminarea medicilor de familie din mediul urban trebuie eliminată.

Sursa:

www.AVOCATNET.ro

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_42846/Modificările-din-sistemul-public-de-sănătate-pe-care-orice-asigurat-trebuie-să-le-afle.html

FAQ

De ce pro LIFE ?

Policlinica Pro Life Clinics a fost infiintata in februarie 2009 din dorinta de a acoperi nevoile din ce in ce mai mari ale pacientilor pentru servicii medicale de calitate si de oferi o alternativa pentru serviciile medicale oferite de ambulatoriile integrate ale spitalelor de stat.

Sunteti in contract cu casa de asigurari ?

Da, suntem in contract cu CAS Iasi inca din anul 2009.

Ce servicii oferiti ?

Ambulatoriu clinic de specialitate

Spitalizare de zi

Fise medicale / fise auto / fise port-arma

Oferiti consultatii gratuite ?

Daca sunteti asigurat si va prezentati cu cardul de sanatate si cu bilet de trimitere de la medicul de familie puteti benedicia de consultatii gratuite.

Internarea de zi este gratuita ?

Da, daca sunteti asigurat si va prezentati cu cardul de sanatate si cu bilet de trimitere de la medic. Va recomandam sa aveti la dumneavoastra si dosarul cu istoricul medical.

In cat timp este gata o fisa auto ?

In cel mai scurt timp respectiv in maxim 2 ore.

Nota de informare

FAQ

De ce pro LIFE ?

Policlinica Pro Life Clinics a fost infiintata in februarie 2009 din dorinta de a acoperi nevoile din ce in ce mai mari ale pacientilor pentru servicii medicale de calitate si de oferi o alternativa pentru serviciile medicale oferite de ambulatoriile integrate ale spitalelor de stat.

Sunteti in contract cu casa de asigurari ?

Da, suntem in contract cu CAS Iasi inca din anul 2009.

Ce servicii oferiti ?

Ambulatoriu clinic de specialitate

Spitalizare de zi

Fise medicale / fise auto / fise port-arma

Oferiti consultatii gratuite ?

Daca sunteti asigurat si va prezentati cu cardul de sanatate si cu bilet de trimitere de la medicul de familie puteti benedicia de consultatii gratuite.

Internarea de zi este gratuita ?

Da, daca sunteti asigurat si va prezentati cu cardul de sanatate si cu bilet de trimitere de la medic. Va recomandam sa aveti la dumneavoastra si dosarul cu istoricul medical.

In cat timp este gata o fisa auto ?

In cel mai scurt timp respectiv in maxim 2 ore.