Menu

Policlinica

IN CONTRACT CU CAS IASI
Gratuit cu bilet de trimitere

Spitalizare de zi

IN CONTRACT CU CAS IASI
Gratuit cu bilet de trimitere

Fise auto

Gata in timp record !

Notă informativă privind prelucrare datelor cu caracter personal cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video la sediu

Prin prezenta nota informativă SC PRO LIFE CLINICS SRL, aduce la cunoștință pacienților, vizitatorilor, agnajaților și colaboratorilor că este dotată cu sistem de supraveghere video. Prin intermediul acestui sistem, se achizitioneaza imagini cu privire la persoane identificate sau indentificabile, care pot fi prelucrate și care reprezină date cu caracter personal.

În vederea realizării obligațiilor stabilite de lege și desfășurării activităților curente (ca interese legitime) și obligațiilor legale ale SC PRO LIFE CLINICS SRL dar și aplicării prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor (legislația internă și dreptul comunitar), SC PRO LIFE CLINICS SRL se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

SC PRO LIFE CLINICS SRL nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului mai jos menționat, cu respectarea măsurilor legate de securitate și confidențialitate a datelor.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în: asigurarea/monitorizarea securitatii persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor private, prevenirea și combaterea infracțiunilor, îndeplinirea obligațiilor legale, realizarea intereselor legitime.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SC PRO LIFE CLINICS SRL și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali/împuterniciții persoanei vizate, reprezentanții SC PRO LIFE CLINICS SRL, organele de urmările/cercetare penală, instanțe judecătorești, în conformitate cu prevedirile legislației interne și comunitare aplicabile activității desfășurate de SC PRO LIFE CLINICS SRL.

Durata de stocare a datelor obținute prin sistemul de supraveghere video este de 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului înregistrările se distrug sau se șterg.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

 

Conform legislației specifice interne și comunitare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Ofiterului privind protectia datelor cu caracter personal, cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: prolifeclinics@yahoo.com sau la următoarea adresă de corespondență: Strada Anastasie Panu, nr. 28.

SC PRO LIFE CLINICS SRL poate, dacă este cazul, să solicite personei vizate să pună la dispoziție informații suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depunde o plângere în fața autorității de supraveghere competente și de a introduce o cale de atac judiciara.

FAQ

De ce pro LIFE ?

Policlinica Pro Life Clinics a fost infiintata in februarie 2009 din dorinta de a acoperi nevoile din ce in ce mai mari ale pacientilor pentru servicii medicale de calitate si de oferi o alternativa pentru serviciile medicale oferite de ambulatoriile integrate ale spitalelor de stat.

Sunteti in contract cu casa de asigurari ?

Da, suntem in contract cu CAS Iasi inca din anul 2009.

Ce servicii oferiti ?

Ambulatoriu clinic de specialitate

Spitalizare de zi

Fise medicale / fise auto / fise port-arma

Oferiti consultatii gratuite ?

Daca sunteti asigurat si va prezentati cu cardul de sanatate si cu bilet de trimitere de la medicul de familie puteti benedicia de consultatii gratuite.

Internarea de zi este gratuita ?

Da, daca sunteti asigurat si va prezentati cu cardul de sanatate si cu bilet de trimitere de la medic. Va recomandam sa aveti la dumneavoastra si dosarul cu istoricul medical.

In cat timp este gata o fisa auto ?

In cel mai scurt timp respectiv in maxim 2 ore.

Notă informativă privind prelucrare datelor cu caracter personal cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video la sediu

FAQ

De ce pro LIFE ?

Policlinica Pro Life Clinics a fost infiintata in februarie 2009 din dorinta de a acoperi nevoile din ce in ce mai mari ale pacientilor pentru servicii medicale de calitate si de oferi o alternativa pentru serviciile medicale oferite de ambulatoriile integrate ale spitalelor de stat.

Sunteti in contract cu casa de asigurari ?

Da, suntem in contract cu CAS Iasi inca din anul 2009.

Ce servicii oferiti ?

Ambulatoriu clinic de specialitate

Spitalizare de zi

Fise medicale / fise auto / fise port-arma

Oferiti consultatii gratuite ?

Daca sunteti asigurat si va prezentati cu cardul de sanatate si cu bilet de trimitere de la medicul de familie puteti benedicia de consultatii gratuite.

Internarea de zi este gratuita ?

Da, daca sunteti asigurat si va prezentati cu cardul de sanatate si cu bilet de trimitere de la medic. Va recomandam sa aveti la dumneavoastra si dosarul cu istoricul medical.

In cat timp este gata o fisa auto ?

In cel mai scurt timp respectiv in maxim 2 ore.