Menu

Policlinica

IN CONTRACT CU CAS IASI
Gratuit cu bilet de trimitere

Spitalizare de zi

IN CONTRACT CU CAS IASI
Gratuit cu bilet de trimitere

Fise auto

Gata in timp record !

Protocol de informare pacienți referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate adresat pacienților SC PRO LIFE CLINICS SRL

 

SC PRO LIFE CLINICS SRL, înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 12185 , prin intermediul Serviciului de Statistică, prin mijloace automatizate/manuale, având ca scop ,,servicii de sănătate”, operează și prelucrează următoarele date cu caracter personal: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, date privind starea de sănătate, date privind viața sexuală,.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal și medical, acestea fiind necesare prelucrării în scopul furnizării ,,serviciilor de sănătate”. Refuzul dumneavoastră poate afecta capacității de furnizare de servicii medicale specifice patologiei, dar nu va afecta calitatea îngrijirilor și tratamentul de care beneficiati în clinica noastră.

Menționăm că, pentru activități de diagnostic și tratament medical se utilizează modelele de consimțământ informat scris. (Anexa 1)

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator-prin , și sunt comunicate următorilor destinatari:

  1. Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică Iași, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași, Scoala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, Institutul Național de Statistică.
  2. La cerere către organe competente (instanțe judecătorești), organe de cercetare (Parchet, Poliție)
  3. Administratorii autorizați ai Registrelor naționale de boli, prevăzuți de legislația în vigoare, cu avizul conducerii SC PRO LIFE CLINICS SRL.
  4. Mass-media, numai cu acordul pacientului, cu respectarea Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului și a Regulamentului intern al SC PRO LIFE CLINICS SRL.
  5. Unități partenere pentru servicii paraclinice și radiologice.

Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată de către: registrator medical, asistent medical, medic și servicii conexe actului medical (psiholog, kinetoterapeut, bioinginer medical), cu condiția respectării secretului profesional, conform atribuțiilor din fișa postului, a regulamentului intern al unității și al acestui protocol, cu excepția situației în care persoana vizată și-a dat în scris și în mod neechivoc consimțământul, atât timp cât acest consimțământ nu a fost retras, și în mod excepțional în situația în care prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent.

Cadrele medicale, instituțiile de sănătate și personalul medical al acestora pot prelucra date cu caracter personal referitoare la starea de sănătate, fără autorizația autorității de supraveghere, numai dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate sau a comunității.

În situațiile în care, din afara unitatii, se solicită informații cu caracter confidențial,  unitatea noastră se angajează să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă apartin și să solicitați ștergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la registratura SC PRO LIFE CLINICS SRL, în atenția Ofițerului privind protecția datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

FAQ

De ce pro LIFE ?

Policlinica Pro Life Clinics a fost infiintata in februarie 2009 din dorinta de a acoperi nevoile din ce in ce mai mari ale pacientilor pentru servicii medicale de calitate si de oferi o alternativa pentru serviciile medicale oferite de ambulatoriile integrate ale spitalelor de stat.

Sunteti in contract cu casa de asigurari ?

Da, suntem in contract cu CAS Iasi inca din anul 2009.

Ce servicii oferiti ?

Ambulatoriu clinic de specialitate

Spitalizare de zi

Fise medicale / fise auto / fise port-arma

Oferiti consultatii gratuite ?

Daca sunteti asigurat si va prezentati cu cardul de sanatate si cu bilet de trimitere de la medicul de familie puteti benedicia de consultatii gratuite.

Internarea de zi este gratuita ?

Da, daca sunteti asigurat si va prezentati cu cardul de sanatate si cu bilet de trimitere de la medic. Va recomandam sa aveti la dumneavoastra si dosarul cu istoricul medical.

In cat timp este gata o fisa auto ?

In cel mai scurt timp respectiv in maxim 2 ore.

Protocol de informare pacienți referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate adresat pacienților SC PRO LIFE CLINICS SRL

FAQ

De ce pro LIFE ?

Policlinica Pro Life Clinics a fost infiintata in februarie 2009 din dorinta de a acoperi nevoile din ce in ce mai mari ale pacientilor pentru servicii medicale de calitate si de oferi o alternativa pentru serviciile medicale oferite de ambulatoriile integrate ale spitalelor de stat.

Sunteti in contract cu casa de asigurari ?

Da, suntem in contract cu CAS Iasi inca din anul 2009.

Ce servicii oferiti ?

Ambulatoriu clinic de specialitate

Spitalizare de zi

Fise medicale / fise auto / fise port-arma

Oferiti consultatii gratuite ?

Daca sunteti asigurat si va prezentati cu cardul de sanatate si cu bilet de trimitere de la medicul de familie puteti benedicia de consultatii gratuite.

Internarea de zi este gratuita ?

Da, daca sunteti asigurat si va prezentati cu cardul de sanatate si cu bilet de trimitere de la medic. Va recomandam sa aveti la dumneavoastra si dosarul cu istoricul medical.

In cat timp este gata o fisa auto ?

In cel mai scurt timp respectiv in maxim 2 ore.